Sponsorships

Mary Ihogoza

Age: 11

Sponsor Now
Sponsor

Noah Mugabo

Age: 16

Sponsor Now
Sponsor

Nusurah Ngabire

Age: 13

Sponsor Now
Sponsor

Peace Kabanyana

Age: 16

Sponsor Now
Sponsor

Pierra Mudahogora

Age: 13

Sponsor Now
Sponsor

Queen Akimana

Age: 11

Sponsor Now
Sponsor

Richard Rutsinga

Age: 22

Sponsor Now
Sponsor

Sellah Karabokimana

Age: 16

Sponsor Now
Sponsor

Shallon Berinda

Age: 11

Sponsor Now
Sponsor

Shallon Mutoni

Age: 15

Sponsor Now
Sponsor

Sharon Abatesi

Age: 24

Sponsor Now
Sponsor

Steven Ngoboka

Age: 28

Sponsor Now
Sponsor